InfraRYL syntyy arvokkaana toimikuntatyönä

Toukokuussa 2017 ilmestyy InfraRYL. Päällys- ja pintarakenteet -käsikirja, jota on työstetty pitkään InfraRYL-toimikunnassa.

”InfraRYLin päivitystyössä on hyvä olla mukana antamassa kommenttejaan kaikkien niiden tahojen, joiden työhön InfraRYL vaikuttaa. On tärkeää, että he ovat tuomassa edustamiensa tahojen näkökulmia käsiteltävänä olevaan asiaan.” Markku Leskinen, Infra tietopalvelun päätoimikunta ja InfraRYL laatuvaatimusten valvova toimikunta

InfraRYLtoimikunta460px245

Kuvituskuva

Nykyinen InfraRYLin ykkösosa on vuodelta 2010. Kiviainesstandardit, eli materiaalivaatimukset, ovat muuttuneet ja alun perin oli ajatus, että päivitetään InfraRYLiä vain siltä osin. Päivitystyön aikana kuitenkin todettiin päivityksiä tarvittavan myös kelpoisuuden osoittamisessa ja CE-merkintää koskevien vaatimusten täsmentämisessä. Samalla päätettiin yhtenäistää tie- ja ratarakenteita koskevat vaatimukset soveltuvin osin, selkeyttää esitystapaa ja menettelytapoja sekä poistaa päällekkäisyyksiä. Muutos oli lopulta niin laaja, että koko ykkösosa päätettiin uusia. Yleensäkin InfraRYLejä päivitetään sähköisesti sitä mukaan, kun on tarvetta eli alan asiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ajantasaisen tiedon jakamiseksi käyttäjille. Silloin kun muutos on kokonaisuutena suuri, jolloin valtaosa luvuista päivittyy, tekee päätoimikunta päätöksen yhdessä Rakennustiedon kanssa myös painetun käsikirjan tekemisestä.

Vanha InfraRYLin ykkösosa jakautuu nyt päivityksessä kahtia. Vanhassa ykkösosassa oli ns. jaksot 10 000 ja 20 000. Nyt ilmestyvässä Päällys- ja pintarakenteet -osassa on jakson 20 000 luvut ja vuoden vaihteessa ilmestyy osa Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, jossa on jakson 10 000 luvut. Nykyinen ykkösosa olikin todella paksu teos, ja sen jakaminen kahtia helpottaa sen käyttöä. Jatkossa kirjat julkaistaan jaksojen mukaan nimettyinä, kuten ne on esitetty InfraRYLin verkkoversiossakin.

InfraRYL_molemmat

Päällys- ja pintarakenteissa oleva uusi, kunttaa koskeva sisältö, oli jo aiemmin julkaistu sähköisenä. Nimikkeistön vuoksi rata-puolelle on tullut paljon uusia lukuja. Seuraavaksi ilmestyvään 10 000 -jaksoon, eli Maa-, pohja- ja kalliorakenteita koskeviin lukuihin, tulee uutena kaatopaikkarakenteita koskevia pohja- ja pintarakennelukuja. Osa luvuista on kokenut pieniä muutoksia, mutta pääsääntöisesti edellä mainittujen päivitystarpeiden vuoksi luvut ovat muuttuneet hyvinkin paljon. Uusiomateriaalien käyttöä koskevaa aineistoa on laajennettu ja avattu.

”InfraRYLin päivityksen yhteydessä mukaan otettiin nyt aiempaa kattavammin myös uusiomateriaalit, jotta niiden käyttöä infrarakentamisessa luonnonkiviainesten rinnalla saataisiin edistettyä. Toivottavasti nyt tilaajat ja suunnittelijat hyödyntäisivät aktiivisesti uutta InfraRYLiä ja antaisivat mahdollisuuden tarjota ja käyttää esimerkiksi betonimursketta tie- ja katurakentamishankkeissa. Viittaamalla uuden InfraRYLin materiaalikohtaisiin laatuvaatimuksiin pystytään työmaalle saamaan korkeatasoisia kierrätysmateriaaleja ja siten oikeasti edistämään Suomen matkaa kohti kiertotalousyhteiskuntaa.” Katja Lehtonen/Ytekki Oy Kiviainestyöryhmä

Nykyinen InfraRYL osa 2, Järjestelmät, tulee uudistettavaksi vuonna 2018. Jokainen osa tullaan päivittämään INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje -kirjassa esitetyn nimikkeistön mukaisiksi sekä tietenkin samalla ajanmukaistetaan tekniset laatuvaatimukset. Jokaisen osan päivitys tapahtuu toimikuntatyönä, johon kipeästi kaipaamme uusia jäseniä!

Toimikuntien jäsenten rekrytointi on haastavaa

InfraRYLin laatiminen on alan konsensushanke. Lopputuloksen tulee olla kaikkien mukanaolijoiden hyväksymä. Jokaisen InfraRYLin laatimista varten kutsutaan kokoon eri osapuolia edustava valvova toimikunta sekä asiantuntijoita toimikunta- tai työryhmätyöskentelyyn. InfraRYLin sisällöstä riippuen toimikunnissa ovat edustettuina rakentamisen eri osapuolten edustajat ja asiantuntijat (mm. suunnittelijoita, urakoitsijoita, rakennuttajia, viranomaistahoja). Tarkkaan rajatuille osille saatetaan tilata myös erilliset käsikirjoitukset. Jokainen InfraRYLin osa käy läpi myös laajan lausuntokierroksen, millä varmistetaan alan konsensus.

InfraRYL-toimikuntia ei päivitysten jälkeen lakkauteta, vaan ne ovat ”seisomassa”, ja niiden sekä kentän kanssa ollaan yhteyksissä päivitystarpeista. Kun tarpeita on kerääntynyt riittävästi, kutsutaan toimikunta taas kasaan ja päätetään tehtävistä päivityksistä sekä tarvittavasta toimikunnan kokoonpanosta.

Toimikuntien ja työryhmien jäsenistö tuntuu tällä hetkellä elävän voimakkaasti. Niissä on jäseniä, jotka ovat alun perin lähteneet mukaan kehittämään ensimmäisiä InfraRYLejä, ja tästä porukasta osa on luonnollisesti jo vaihtanut työpaikkoja ja osa eläköitynyt. Uusia jäseniä ei ole ollut helppo löytää. Aloittaessani InfraRYLin parissa vuonna 2008 toimikuntatyö oli helpompaa sikäli, että ihmiset eivät tuntuneet olevan niin ylityöllistettyjä kuin nykyään ja toisaalta asiantuntijuus oli helpompi tavoittaa. Mielenkiintoa asiaan edelleen on ja se koetaan tärkeäksi, mutta ajan löytäminen monesti otona tehtävään työhön on vaikeaa.

InfraRYL-toimikuntatyöskentely on pääosin kokouksin tehtävää ja moni kokeekin, että vastavuoroinen keskustelu saman pöydän äärellä on tärkeää ja tuottaa laadukasta aineistoa InfraRYLeihin.  Nykyaikaisiin työskentelymenetelmiin kuuluu myös etäosallistuminen kokouksiin sekä päivitystyön välineistön kehittäminen nopeammin ja helpommin tekijöitään palvelevaksi.

Päätoimikunnassa ja valvovassa toimikunnassa on keskusteltu jatkuvasta resurssipulasta toimikuntatyössä, ja yritetty linjata millä tavalla uusia jäseniä saataisiin mukaan työhön. Päätoimikuntahan valvoo InfraRYL-työtä ja nimeää kaksivuotisiin toimintakausiin organisaatiostaan edustajan. Työryhmät kootaan urakoitsijoista, suunnittelijoista, rakennuttajista, kaupungeista ja kunnista. Näistä tahoista muodostettujen työryhmien avulla pyritään saamaan tarvittava laaja konsensus aikaan.

Sitouttaminen toimikuntatyöhön perustuu siihen, että syntyy ymmärrys työn tärkeydestä ja näkemys siitä, että tehty työ edesauttaa omaa ja kaikkien työtä jatkossa ja sillä voidaan taata alalle riittävän hyvä rakentamisen laatutaso.

Pyytäisinkin itse kutakin rakennusalan ammattilaista harkitsemaan toimikuntatyöskentelyä osana omaa verkostoitumista ja alan kehittämistä! Ota yhteyttä!

Katri Metsomäki
katri.metsomaki@rakennustieto.fi
InfraRYL tuotepäällikkö
Rakennustieto Oy

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s