Tutki ennen kuin hutkit

Suomen kerrostaloista noin 50 % on rakennettu melko lyhyen ajan sisällä suuren lähiöryntäyksen vuosina 1960–1979. Talot alkavat nyt olla siinä iässä, että suuret remontit ovat alkaneet tai ne ovat ainakin omistajien mielessä. Korjausrakentamisen suhteellinen osuus kaikesta rakentamisesta onkin viime vuosina noussut. Korjausten yhteydessä ei enää pelkästä korjata samaan tasoon, vaan talot usein myös päivitetään nykyaikaan…

Kätevästä päteväksi

Make on pätevä. Tunnen hänet ja luotan siihen, että hän tekee sen mitä sovittu. Eikä lopputuloksen laadusta ole ollut erimielisyyksiä. Tiedän siis mitä saan. Hän on osoittanut osaamisensa, enkä tarvitse mitään erillisiä pätevyystodistuksia hänen ammattitaidostaan. Homma muuttuu heti vaikeammaksi, kun käyttää palveluita ja tekijöitä, jotka eivät ole entuudestaan tuttuja. Olen nettisivujen, mainonnan ja kuullunymmärtämisen varassa.…

Mikko Viljakainen, Puuinfo: Rakennusvalvonnat tarvitsevat suurremontin

Lohjan rakennusvalvonta edellytti yli 20 vuotta pääsuunnittelijana toimineelta kollegalta tutkintotodistuksia pätevyyden toteamista varten. Rakennusvalvonnalle ei riittänyt AA-pätevän pääsuunnittelijan kuuluminen oman liittonsa eikä FISE:n suunnittelijarekisteriin. Kyseinen kohde oli kesämökin laajennus. Useimmissa kunnissa riittää rastin laittaminen lupahakemuslomakkeen ruutuun kuulumisesta suunnittelijarekisteriin. Lohjalla tutkintotodistukset edellytettiin toimitettavaksi suoritettuine kurssisisältöineen ja arvosanoineen. Todistukset suoritetuista kursseista piti tarvittaessa pyytää oppilaitoksesta uudelleen. Menettelyn…